เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม

วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ประชุม

 

แผนที่  บริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน)

Map